ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ – Ε.Κ.Α.Τ.Η

Διακριτικός Τίτλος: ΕΚΑΤΗ  Ι.Κ.Ε

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με κωδικό πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 2000126/2014

Λειτουργούμε, με Έδρα την Ηγουμενίτσα, ένα νέο Εκπαιδευτικό και Αναπτυξιακό Οργανισμό που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Ατόμων που κινδυνεύουν με Κοινωνικό Αποκλεισμό, εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Bussiness Plans) και Οικονομικών Μελετών για ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα.  aithousa-01

Στενή είναι η συνεργασία μας με Επιχειρήσεις, Δημοσίους και Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς, με Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικούς και άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, τα Μ.Μ.Ε. . Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των Νέων και των Οργανωμένων Μορφών Έκφρασής τους, για τη δημιουργία προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Διακρατικών Προγραμμάτων.

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μας ΚΕΝΤΡΟ είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες όπως:

 • Εκπαίδευση – Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Συμβουλευτική Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
 • Προώθηση στην Απασχόληση
 • Πιστοποίηση Γνώσης Νέων Τεχνολογιών
 • Ενημέρωση για Αναπτυξιακές δυνατότητες
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • Ανάληψη Μελετών- Ερευνών
 • Συνδιοργάνωση Διακρατικών Προγραμμάτων Ε.Ε
 • Διοργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων και Συνεδρίων.

Βασικό χαρακτηριστικό μας η ατομική ή ομαδική προσέγγιση των ωφελούμενων με Επαγγελματισμό και Ενσυναίσθηση.

E.K.A.T.I is a private organization of adult education and training. It is a certified training organization by the National Authority (Ministry of Education).

E.K.A.T.I. training center is able to provide services such as:

 • Education & Training
 • Employment Counseling
 • Promoting Employment
 • Certification Knowledge of New Technologies and foreign languages
 • Information on Development opportunities
 • Preparation of Business Plans for inclusion in Co-funded programs
 • Implementation Studies-Research
 • Organized Transnational EU Programs
 • Conferences
 • Support Businesses and local social organizations.