ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση Κέντρου: Λεωφόρος 49 Μαρτύρων 64, Ηγουμενίτσα, 46100
  • Διεύθυνση Γραφείων: Κύπρου 10, Ηγουμενίτσα, 46100
  • Τηλέφωνο:+30 26650 21055
  • Φαξ: +30 26650 29493
  • Ηλ. Ταχυδρομείο: ekati.edu@gmail.com