ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΚΑΤΗ , Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου,δυναμικού , συνεργάζεται με τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποιήσεων UNICERT και  διοργανώνει  κύκλο σεμιναρίων με τίτλο:

« Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)».

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως.

Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς χρειάζεται  ετοιμότητα των Στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Η ΕΚΑΤΗ  παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Κατάρτισης με ανάπτυξη σε κύριες θεματικές ενότητες και σε συνεργασία με τη UNICERT, θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ:

 Υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Protection Officer – DPO):
Όλες οι Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλης κλίμακας ή προσωπικού χαρακτήρα.

 • Όποιος Ιδιώτης ή Νομικό Πρόσωπο θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί ώστε να λειτουργεί , σύμφωνα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
1.     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : 

 ΠαρακολούθησηΔια ζώσης ή Εξ Αποστάσεως, με έμπειρους και πλήρως ειδικευμένους  καθηγητές .

(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 40 ΩΡΩΝ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την κατάρτιση, το πρόγραμμα παρέχει τη διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Απευθυνόμαστε σε:

 • Επιχειρηματίες
 • Στελέχη επιχειρήσεων όπου δύναται να αναλάβουν τον νέου τους ρόλο με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).
 • Δικηγόρους
 • Λογιστές
 • Ιατρούς
 • Μηχανικούς
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Iδιωτικού Τομέα
 • Αθλητικα Κέντρα
 • Ιατρικά Κέντρα
 • Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις κ.λ.π

Και γενικά σε ειδικότητες που συμμετέχουν στην ενεργό παραγωγική διαδικασία.

2.     ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Σε Οργανισμούς και Μεγάλες Επιχειρήσεις  πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία του Φακέλου Συμμόρφωσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ , ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΊΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ, Ή ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ.

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 •  Μαρτύρων 64 ,  46100 ,  τηλ: 2665021055
 •  Κύπρου 10, 2ος όροφος – 46100 ,τηλ: 2665028742  

                  email.: ekati.edu@gmail.com

ΑΘΗΝΑ     Πανεπιστημίου 39 -6ος όροφος  10564, 

                          τηλ.: 210.3241798

           email.: ekati.athens@gmail.com

Η ΕΚΑΤΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Λειτουργούμε το  ΝΕΟ  μας Γραφείο,

στην οδό Πανεπιστημίου 39, 6ος όροφος,

στο Κέντρο της ΑΘΗΝΑΣ. 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ   έτσι τους  εκτός  Ηπείρου πελάτες μας και διεκπεραιώνουμε ταχύτερα υποθέσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Κράτους.

ΕΚΑΤΗ :  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πανεπιστημίου 39, 6ος όροφος- AΘΗΝΑ

Τηλ.210-3241798

email.: ekati.athens@gmail.com

ΕΚΑΤΗ: « ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


EKATH – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 26650 28742 & 26650 21055

 ΕΣΠΑ : ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση 50%

Περίοδος υποβολής Προτάσεων:

από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ύψος επιχορήγησης 

Χρηματοδοτείται έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής από ίδια κεφάλαια ή με έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Η Προσκόμιση πρόθεσης δανειοδότησης μπορεί να κατατεθεί και ως την υποβολή της πρώτης αίτησης έγκρισης δαπανών.
Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες 

*Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
*Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και     εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
*Μεταφορικά μέσα
*Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
*Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
*Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
*Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
*Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισήμανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 Κύπρου 10 – 2ος Όροφος ( Στοά)

& 49 Μαρτύρων 64 (Κόμβος Λαδοχωρίου)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΚΑΤΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΕΤ)& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΕΤ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες και εργαζόμενους που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά και  απασχολούνται κυρίως  σε επιχειρήσεις εστίασης , αναψυχής , ξενοδοχεία παντοπωλεία, κυλικεία, παιδικούς σταθμούς , εμπόριο τροφίμων και ποτών ,  ότι συχνά κυκλοφορούν παραπλανητικές ανακοινώσεις για προγράμματα   ΕΦΕΤ   και ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από φορείς με έδρα εκτός Θεσπρωτίας , συχνά δε οι φορείς αυτοί δε διαθέτουν καμία νομιμότητα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Επίσης βλέπουμε ανακοινώσεις που από άγνοια πιστεύουμε διαστρεβλώνουν την  πραγματικότητα  και δημιουργούν σύγχυση στο κοινό.

Με την υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που διακρίνει τον Εκπαιδευτικό μας Φορέα ΕΚΑΤΗ σας  ενημερώνουμε για τα εξής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΦΕΤ

σύμφωνα με την υγειονομική Νομοθεσία ( ΥΑ 14708, Κ1616, τ.Β 17/08/2007)

Δύνανται να υλοποιήσουν πιστοποιημένοι Φορείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή εκείνοι αποφασίζουν και εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων.

 Στο διάστημα υποβολής αίτησης ως την υλοποίηση του σεμιναρίου ο κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει προσωρινή βεβαίωση ώστε να βρίσκεται σε νόμιμη κατάσταση έναντι οποιασδήποτε Ελεγκτικής Αρχής .

Η ΕΚΑΤΗ έχει υλοποιήσει δεκατέσσερα   σεμινάρια σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΦΕΤ) τα τελευταία τρία χρόνια με 350 εκπαιδευόμενους .

 Με την ολοκλήρωση της υψηλής τουριστικής σεζόν , τους μήνες Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο,  έχουμε ήδη συμπληρωμένα και θα υλοποιήσουμε  τρία νέα σεμινάρια  και στη συνέχεια δημιουργούνται κι άλλα  από τους προσερχόμενους καθημερινά επαγγελματίες και εργαζόμενους στους ανωτέρω κλάδους , που εξυπηρετούνται στα γραφεία μας ,  επί έξι μέρες τη βδομάδα πρωί & απόγευμα , για ενημέρωση και κατάθεση αιτήσεων.

Ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες  της μορφής «……γραφτείτε τώρα  στα σεμινάρια  μας γιατί τα επόμενα θα γίνουν μετά δύο –τρία χρόνια!!» είναι παραπλανητικές  και έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία όπως την έχει ορίσει ο ΕΦΕΤ.

Έτσι πρέπει να είναι προσεκτικοί οι Συμπατριώτες Επαγγελματίες και Εργαζόμενοι  για να μη πέφτουν «Θύματα»  Ανύπαρκτων διλημμάτων όπως κατ επανάληψη επισημαίνει και ο ΕΦΕΤ.   Σεμινάρια υλοποιούνται στην ΕΚΑΤΗ όπως και σε όλους τους πιστοποιημένους φορείς όποτε συμπληρωθεί τμήμα και ακολουθηθεί η ισχύουσα βάσει της νομοθεσίας,  διαδικασία.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Επιχειρηματίες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν  σε σχετικό  σεμινάριο για να αποκτήσουν βεβαίωση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Για την φετινή περίοδο  τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με  την απόφαση του Υπ. Εργασίας 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B΄ 1962/07.06.2017) .

Η ΕΚΑΤΗ  ως πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας υλοποιεί Σεμινάρια  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  , υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση,  τα αιτήματα των επιχειρηματιών της Θεσπρωτίας ,  ώστε να αποκτούν σε χρόνο που επιθυμούν,  τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να δηλώνουν συμμετοχή στα πολλαπλά σεμινάρια που υλοποιούμε ανά έτος.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο μας είναι το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ένα ανά μήνα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Επαγγελματίες ,  τους Εργαζόμενους  και τους Λογιστές της περιοχής για την αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλες πρωτοβουλίες διευκόλυνσης και βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην επιχειρηματική και γενικότερα στην Τοπική Ανάπτυξη.

ΕΚΑΤΗ: « Με το Βλέμμα Στραμμένο στο Μέλλον»

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ


Εμφάνιση logo ependyseon.png

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι

Υποστηρίζει Πτυχιούχος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την Δημιουργία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Άνεργοι,εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Μισθωτοί που κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης απασχολούνται σε ειδικότητα μη συναφή με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.
 • Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες(αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο επιχορηγείται  για τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.

 Με ποσά ως :

 • 25.000,00€για ένα δικαιούχο µε ατομική επιχείρηση,
 • 40.000,00€συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων,
 • 50.000,00€για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Επιχορήγηση:  Για  το 100% των δαπανών τους.

 
Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 • ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)
 • Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ – ΓΝΩΣΗ και οι  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  μας  στον  Α ΄ ΚΥΚΛΟ  είναι  τα βασικά εχέγγυα για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & στον Β΄ ΚΥΚΛΟ

Εμφάνιση pep_top.png

ΕΚΑΤΗ: «Με το βλέμμα Στραμμένο στο  Μέλλον»

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 167 ΘΕΣΕΙΣ


                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για Ανέργους άνω των 18 ετών.oaed_logo

Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ   ,έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr). Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα  θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ημερομηνία υποβολής από 24/01/2017 έως 03/02/2017

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Άνεργοι  όλων των Εκπαιδευτικών Επιπέδων (ΥΕ- ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) και θα απασχοληθούν σε ανάλογες ειδικότητες .

Στην Θεσπρωτία έχουν εγκριθεί 167 θέσεις, οι οποίες  κατανέμονται έως εξής:

 • Δήμος Ηγουμενίτσας : 99 θέσεις
 • Δήμος Σουλίου : 39 θέσεις
 • Δήμος Φιλιατών :29 θέσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την επιδοτούμενη απασχόληση με την κατάρτιση , ώστε να δοθούν  ακόμα περισσότερα εφόδια στους ωφελούμενους.

 • Όσοι εγκριθούν   θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Κατάρτισης, στις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ( Γνώσεις Η/Υ) με επακόλουθη Πιστοποίηση στις  Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Διευκρινίζεται :

 • Όσοι δεν επιλέξουν την κατάρτιση θα απασχολούνται επί 5 ημέρες την εβδομάδα.
 • Όσοι επιλέξουν και την κατάρτιση θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα  στην εργασία τους και την 5η μέρα θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, το οποίο θα είναι διάρκειας  120 ωρών.

 

 Η  ΕΚΑΤΗ θα υλοποιήσει  αυτά τα  Προγράμματα Κατάρτισης &

θα σας ενημερώσει υπεύθυνα  για την έναρξη τους .

 

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Νέο Επιδοτούμενο  Πρόγραμμα  Aγγλικών για Ενήλικες,

Lοwer  & Proficiency

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

(Άνεργοι & Εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, ΑμΕΑ κ.λ.π).

Οι δικαιούχοι της δράσης θα παρακολουθήσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης Lower & Proficiency με συνολικό κόστος 290 € (περιλαμβάνονται βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό, κωδικός πλατφόρμας, δίδακτρα και εξέταστρα).

Επικοινωνήστε τώρα με  την  ΕΚΑΤΗ:   τηλ.: 2665021055 & 2665028742   &     http://tie4you.gr/

14608752_980554872070180_4776805261971749661_o

ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016μετοχέςΤα  τέσσερα (4)  Πρώτα Προγράμματα είναι:

 

1. «Γενική Επιχειρηματικότητα»

2. «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων :

20 Δεκεμβρίου 2016

 

3. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

4. «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων :

28 Απριλίου 2017

 

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

Εντάσσονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και των τριών Παραγωγικών Τομέων( Πρωτογενής –Δευτερογενής & Τριτογενής ) με μερικές  όμως εξαιρέσεις .

Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα :

Α. Ατομικές Επιχειρήσεις

Β. Όλες οι Εμπορικές Εταιρίες και επί πλέον.

Γ.   Συνεταιρισμοί

Δ. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ε. Ομάδες Παραγωγών

ΣΤ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  ( Κοιν.Σ.Επ)

Επίσης Εταιρίες που είναι,

Ζ.  Υπό  σύσταση ή υπό συγχώνευση &

Η. -Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Παρεχόμενες  Ενισχύσεις :

– Φοροαπαλλαγή

– Leasing Επιδότηση δόσεων.

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για  επιχειρήσεις  που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως :

– Εξωστρέφεια

– Συγχώνευση

-Να έχουν αυξήσει τουλάχιστον κατά 10% το προσωπικό την τελευταία τριετία.

– Το  Επενδυτικό Σχέδιο να  αφορά σε Κλάδο,  Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών  (Τ.Π.Ε) ή Αγροδιατροφής.

– Ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται να παρουσιάζει προστιθέμενη αξία .

-Να υλοποιούν το επενδυτικό Σχέδιο σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) καθώς και σε ειδικές περιοχές που καθορίζονται με   Υπ. Αποφάσεις.

-Να παρουσιάζουν συγκεκριμένα μεγέθη εξαγωγών.

Επενδυτικές Δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 –Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση Επιχειρήσεις όπως ανωτέρω με την προσθήκη :

-Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

  Ειδικότερα κριτήρια της Δράσης είναι :

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Εξαιρούνται  οι ««Νέες ΜΜΕ», που  

α)Ελέγχονται από  εταίρους ή μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

β) Είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

-Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των Τομέων της Οικονομίας, με  την επιφύλαξη και εξαίρεση συγκεκριμένων  Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς  κατά την  επικοινωνία μας..

 

 Επιλέξιμες δαπάνες:

Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 Είδος ενίσχυσης:

Φοροαπαλλαγή

– Leasing

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) ενώ για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12 η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 100% του ανώτατου ποσού ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

·         Να είναι εξωστρεφείς,

·         Να είναι καινοτόμες,

·         Να προέρχονται από συγχώνευση,

·         Να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,

·         Να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

·         Τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και Αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,

·         Να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,

·         Επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.)

·         Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου

·         Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ που αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 3.Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Μηχανολογικός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 4.Επενδύσεις Μείζονος Mεγέθους

Δικαιούχοι: 

           * Όπως παραπάνω:

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

Για τα τέσσερα (4) ανωτέρω προγράμματα το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι το ίδιο:

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

·         50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

·         100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

·         150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

·         250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

·         500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Ποσοστά επιχορήγησης των τεσσάρων (4) καθεστώτων

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 55%  
Κεντρική Μακεδονία 55%  
Θεσσαλία 55%  
Ήπειρος 55%  
Δυτική Ελλάδα 45%  
Πελοπόννησος 55%  
Βόρειο Αιγαίο 55%  
Δυτική Μακεδονία 45% (2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά 45% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη 45% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα 40% (35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής 40%  
Νότιο Αιγαίο 40%  

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

 

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε

1.Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο Στελεχιακό Δυναμικό της .

 •  Με εμπειρία που διατρέχει όλους τους Αναπτυξιακούς Νόμους από τον πρωτοποριακό  1262/84 ως σήμερα. Δεκάδες έργα ενταγμένα στους Α.Ν και εκατοντάδες στα υπόλοιπα προγράμματα.
 • Με έργα σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και στις σημαντικότερες περιοχές της χώρας
 • Με δωρεάν Μελέτες σε Κοινωνικούς Φορείς της Ηπείρου (Τοπική Αυτοδιοίκηση –  Αγροτικούς Συνεταιρισμούς )
 • Με   γνώση του Αναπτυξιακού Μοντέλου και των Παραγωγικών Δυνατοτήτων  κάθε περιοχής και εκπόνηση των Οικονομικών Μελετών εξ ιδίων
 •  Με Επιστημονική Επιχειρηματική & Επαγγελματική Συμβουλευτική πριν και ως την ολοκλήρωση του Επενδυτικού  Έργου.

 2. Η  Αποτελεσματικότητα & το  Πολύ λογικό κόστος Υπηρεσιών   :  

 •  Τα έργα μας και των συνεργατών  μας  έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της Ανεργίας
 • Κατανοούμε την κρίση και την κατάσταση των Επιχειρηματιών και των  νέων υποψηφίων Επενδυτών .

Για το λόγο αυτό συμπιέζουμε το κόστος υπηρεσιών . Ρωτήστε μας :

 

KYΠΡΟΥ 10- 2ος Όροφος (Στοά) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

:  +30 2665028742    :  +30 6932662300

      email: campain@otenet.gr     

ekati-grfmelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more…

Αρχίζουν οι Αιτήσεις για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο


 •  Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &  ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ:

Οι Αιτήσεις  για τα Προγράμματα αυτά  θα υποβάλλονται σε πρώτη φάση :

 Από 12  Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου 2016 

 • Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης Φάσης   για τις δύο αυτές προκηρύξεις είναι:

Από  12 Οκτωβρίου ως 28 Απριλίου 2017

                                             Αποτέλεσμα εικόνας για OIKONOMIKOI DEIKTES

 

   Επικοινωνήστε για Πλήρη & Υπεύθυνη Ενημέρωση

                            KYΠΡΟΥ 10- 2ος Όροφος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ : +30 2665028742   :  +30 6932662300

                                                                             email: campain@otenet.gr   

 

Είστε Άνεργοι Ηλικίας 29 ως 64 ετών;


 

Ελάτε  τώρα στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ  «ΕΚΑΤΗ»

στη 49 Μαρτύρων 64– Κόμβος  Λαδοχωρίου ή στο Κέντρο της ΗγουμενίτσαςΚύπρου 10.

 

Είστε Άνεργοι Ηλικίας    29 ως 64 ετών;

 

Να σας ενημερώσουμε Υπεύθυνα για το νέο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες Θεωρία και 500 ώρες Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις.
 • Δωρεάν Πιστοποίηση του Επαγγέλματος.
 • Δυνατότητα στη συνέχεια για εξάμηνη Απασχόληση με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση

Είστε  επιχειρηματίες ;

 • Επικοινωνήστε, να σας πληροφορήσουμε  για την  απασχόληση ανέργων μέσω του προγράμματος .
 • Η επιχείρηση δεν έχει καμιά οικονομική συμμετοχή.

Ε.Κ.Α.Τ.Η ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Το μοναδικό  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ  με την υψηλότερη πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας , 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ2 ,Κωδ. Πιστοποίησης  2000126.

ΕΚΑΤΗ ,

 • Γιατί η ποιότητα στην Εκπαίδευση και η αποτελεσματικότητα στην προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση έχουν πλέον ΟΝΟΜΑ.
 • Γιατί , Στηρίζουμε τον Άνεργο έμπρακτα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Γιατί , είμαστε δίπλα σας καθημερινά.

     Μπορείτε να  μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα,  επισκεπτόμενοι τα γραφεία  μας &

  στα  τηλέφωνα:   26650  21055   &  26650  28742

         ΕΚΑΤΗ: «ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»14523290_10209589730114017_6329071328500103348_n

Ανακοινώνεται άμεσα το επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών


Ανακοινώνεται άμεσα το επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών

Αφορά σε Γεννηθέντες από 01.01.1952 ως 31.12.1987

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας.v2964

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης

 Η δράση περιλαμβάνει: Read more…