ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


adv-epxiane

Το εξειδικευμένο-πιστοποιημένο στελεχιακό μας δυναμικό παρέχει δωρεάν, Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Ανέργους, σε Άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά και σε όσους θέλουν να βελτιώσουν Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα αλλά και διεθνώς . Ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα και στην προώθηση της αυτενέργειας.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούν τα ΚΔΒΜ στο σκέλος της συμβουλευτικής.