ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ


Στις δυνατότητες μας είναι η παροχή υπηρεσιών αυτοτελώς ή με άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς στην εκπόνηση ερευνών κυρίως με κοινωνικό και οικονομικό αντικείμενο