ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Στοχεύουμε στη διάδοση γνώσεων και εμπειριών από φορείς του εξωτερικού προς την περιοχή μας και το αντίστροφο, μέσα από την συμμετοχή σε διακρατικά Εκπαιδευτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα για Νέους, για Ανέργους και Εργαζόμενους.

Συμμετέχουμε σε Διακρατικά Σχήματα την περίοδο αυτή συνεργαζόμενη στην υλοποίηση προγραμμάτων

erasmus-ekatiΌπως είναι γνωστό τα τρία προηγούμενα προγράμματα ERASMUS συν το Πρόγραμμα Comenius και το Grundtvig, ενσωματώνονται πλέον σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα το ERASMUS+ όπου θα παρέχονται και προγράμματα κατάρτισης – πρακτικής άσκησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς προγραμματίζουμε τη συμμετοχή μας σε σειρά συγχρηματοδοτούμενων Διακρατικών Προγραμμάτων ανάλογα με τις εκάστοτε προκηρύξεις. Στοχεύουμε κατ προτεραιότητα, στη δυνατότητα συμμετοχής Νέων και άλλων πολιτών που δεν είχαν τη δυνατότητα επαφής και εξοικείωσης με άτομα από άλλες χώρες και την ανταλλαγή προβληματισμού, γνώσεων, εμπειριών.