ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


logoneapapfΗ ΕΚΑΤΗ για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου υποστηρίξει την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει τύχει αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει θέσει ανάμεσα στους πρωταρχικούς του στόχους τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η επένδυση στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία και η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Τα Προγράμματα που θα προσφερθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα εξής:

  1. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA):
    • Γενική Διοίκηση
    • Εκπαιδευτική Διοίκηση
    • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
  2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  3. Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Όλα τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πλήρως οργανωμένο  Πανεπιστήμιο «Νεάπολις»  Πάφου στην Κύπρο χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ειδικότητες μεγάλης ζήτησης.

Με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και την εξειδικευμένη  μεθοδολογία  εξασφαλίζεται το άριστο αποτέλεσμα  και επιτυγχάνεται ο σκοπός που  είναι η υποστήριξη των φοιτητών αλλά και των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 Η βασική φιλοσοφία είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση της πληροφορίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια μονάδα   που θα αποτελεί πρότυπο στην  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  για όλα τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα σπουδών.

Το παιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετείται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση , βασίζεται στην δομημένη παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Για τη δημιουργία της λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα δεκαετιών εμπειρίας της ΑεξΕ τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα όμως αξιοποιήθηκε η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ. Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρουν στους φοιτητές ευελιξία της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στην ΑεξΕ του Πανεπιστημίου.