Ανακοινώνεται άμεσα το επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών


Ανακοινώνεται άμεσα το επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών

Αφορά σε Γεννηθέντες από 01.01.1952 ως 31.12.1987

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας.v2964

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης

 Η δράση περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής , όπως :
  • Εμπόριο,
  • logistics,
  • Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα,
  • Τουρισμός,
  • ΤΠΕ,
  • Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
  • Τρόφιμα
  • – Ποτά,
  • Ενέργεια,
  • Αγροτικός Τομέας,( Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.)
  • Βιομηχανία)
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500ωρών
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
 • Δυνατότητα Μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

 Δικαιολογητικά

 • Απολυτήριο Δημοτικού (να έχει εκδοθεί μέχρι το 1980), Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ(με πιστοποίηση), ΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν)
 • Πτυχία Ξένων Γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό Φορ. Έτους 2015
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού Ωφελούμενου
 • Απόδειξη Προϋπηρεσίας Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Ταμειων
 • *Σε περίπτωση αναπηρίας (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
  Αποδεικτικό ύπαρξης Προστατευόμενου Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων η και ενηλίκων) 67 % και άνω.

 

Κριτήρια Μοριοδότησης (*είναι κοινά για όλες τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων).

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
 5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια.

Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Το υπουργείο Εργασίας απομένει να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες  κάνε κλικ εδώ!

 Για πρόσθετη ενημέρωση και πιθανή υποστήριξη στην υποβολή των αιτήσεων , μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΤΗ – 49 Μαρτύρων 64 (κόμβος Λαδοχωρίου) τηλ. 2665021055