ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΚΑΤΗ , Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου,δυναμικού , συνεργάζεται με τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποιήσεων UNICERT και  διοργανώνει  κύκλο σεμιναρίων με τίτλο:

« Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)».

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως.

Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς χρειάζεται  ετοιμότητα των Στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Η ΕΚΑΤΗ  παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Κατάρτισης με ανάπτυξη σε κύριες θεματικές ενότητες και σε συνεργασία με τη UNICERT, θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ:

 Υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Protection Officer – DPO):
Όλες οι Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλης κλίμακας ή προσωπικού χαρακτήρα.

 • Όποιος Ιδιώτης ή Νομικό Πρόσωπο θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί ώστε να λειτουργεί , σύμφωνα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
1.     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : 

 ΠαρακολούθησηΔια ζώσης ή Εξ Αποστάσεως, με έμπειρους και πλήρως ειδικευμένους  καθηγητές .

(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 40 ΩΡΩΝ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την κατάρτιση, το πρόγραμμα παρέχει τη διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Απευθυνόμαστε σε:

 • Επιχειρηματίες
 • Στελέχη επιχειρήσεων όπου δύναται να αναλάβουν τον νέου τους ρόλο με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).
 • Δικηγόρους
 • Λογιστές
 • Ιατρούς
 • Μηχανικούς
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Iδιωτικού Τομέα
 • Αθλητικα Κέντρα
 • Ιατρικά Κέντρα
 • Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις κ.λ.π

Και γενικά σε ειδικότητες που συμμετέχουν στην ενεργό παραγωγική διαδικασία.

2.     ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Σε Οργανισμούς και Μεγάλες Επιχειρήσεις  πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία του Φακέλου Συμμόρφωσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ , ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΊΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ, Ή ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ.

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 •  Μαρτύρων 64 ,  46100 ,  τηλ: 2665021055
 •  Κύπρου 10, 2ος όροφος – 46100 ,τηλ: 2665028742  

                  email.: ekati.edu@gmail.com

ΑΘΗΝΑ     Πανεπιστημίου 39 -6ος όροφος  10564, 

                          τηλ.: 210.3241798

           email.: ekati.athens@gmail.com

Η ΕΚΑΤΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Λειτουργούμε το  ΝΕΟ  μας Γραφείο,

στην οδό Πανεπιστημίου 39, 6ος όροφος,

στο Κέντρο της ΑΘΗΝΑΣ. 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ   έτσι τους  εκτός  Ηπείρου πελάτες μας και διεκπεραιώνουμε ταχύτερα υποθέσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Κράτους.

ΕΚΑΤΗ :  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πανεπιστημίου 39, 6ος όροφος- AΘΗΝΑ

Τηλ.210-3241798

email.: ekati.athens@gmail.com

ΕΚΑΤΗ: « ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


EKATH – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 26650 28742 & 26650 21055

 ΕΣΠΑ : ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση 50%

Περίοδος υποβολής Προτάσεων:

από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ύψος επιχορήγησης 

Χρηματοδοτείται έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής από ίδια κεφάλαια ή με έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Η Προσκόμιση πρόθεσης δανειοδότησης μπορεί να κατατεθεί και ως την υποβολή της πρώτης αίτησης έγκρισης δαπανών.
Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες 

*Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
*Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και     εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
*Μεταφορικά μέσα
*Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
*Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
*Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
*Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
*Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισήμανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 Κύπρου 10 – 2ος Όροφος ( Στοά)

& 49 Μαρτύρων 64 (Κόμβος Λαδοχωρίου)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΚΑΤΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΕΤ)& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΕΤ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες και εργαζόμενους που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά και  απασχολούνται κυρίως  σε επιχειρήσεις εστίασης , αναψυχής , ξενοδοχεία παντοπωλεία, κυλικεία, παιδικούς σταθμούς , εμπόριο τροφίμων και ποτών ,  ότι συχνά κυκλοφορούν παραπλανητικές ανακοινώσεις για προγράμματα   ΕΦΕΤ   και ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από φορείς με έδρα εκτός Θεσπρωτίας , συχνά δε οι φορείς αυτοί δε διαθέτουν καμία νομιμότητα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Επίσης βλέπουμε ανακοινώσεις που από άγνοια πιστεύουμε διαστρεβλώνουν την  πραγματικότητα  και δημιουργούν σύγχυση στο κοινό.

Με την υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που διακρίνει τον Εκπαιδευτικό μας Φορέα ΕΚΑΤΗ σας  ενημερώνουμε για τα εξής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΦΕΤ

σύμφωνα με την υγειονομική Νομοθεσία ( ΥΑ 14708, Κ1616, τ.Β 17/08/2007)

Δύνανται να υλοποιήσουν πιστοποιημένοι Φορείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή εκείνοι αποφασίζουν και εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων.

 Στο διάστημα υποβολής αίτησης ως την υλοποίηση του σεμιναρίου ο κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει προσωρινή βεβαίωση ώστε να βρίσκεται σε νόμιμη κατάσταση έναντι οποιασδήποτε Ελεγκτικής Αρχής .

Η ΕΚΑΤΗ έχει υλοποιήσει δεκατέσσερα   σεμινάρια σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΦΕΤ) τα τελευταία τρία χρόνια με 350 εκπαιδευόμενους .

 Με την ολοκλήρωση της υψηλής τουριστικής σεζόν , τους μήνες Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο,  έχουμε ήδη συμπληρωμένα και θα υλοποιήσουμε  τρία νέα σεμινάρια  και στη συνέχεια δημιουργούνται κι άλλα  από τους προσερχόμενους καθημερινά επαγγελματίες και εργαζόμενους στους ανωτέρω κλάδους , που εξυπηρετούνται στα γραφεία μας ,  επί έξι μέρες τη βδομάδα πρωί & απόγευμα , για ενημέρωση και κατάθεση αιτήσεων.

Ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες  της μορφής «……γραφτείτε τώρα  στα σεμινάρια  μας γιατί τα επόμενα θα γίνουν μετά δύο –τρία χρόνια!!» είναι παραπλανητικές  και έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία όπως την έχει ορίσει ο ΕΦΕΤ.

Έτσι πρέπει να είναι προσεκτικοί οι Συμπατριώτες Επαγγελματίες και Εργαζόμενοι  για να μη πέφτουν «Θύματα»  Ανύπαρκτων διλημμάτων όπως κατ επανάληψη επισημαίνει και ο ΕΦΕΤ.   Σεμινάρια υλοποιούνται στην ΕΚΑΤΗ όπως και σε όλους τους πιστοποιημένους φορείς όποτε συμπληρωθεί τμήμα και ακολουθηθεί η ισχύουσα βάσει της νομοθεσίας,  διαδικασία.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Επιχειρηματίες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν  σε σχετικό  σεμινάριο για να αποκτήσουν βεβαίωση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Για την φετινή περίοδο  τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με  την απόφαση του Υπ. Εργασίας 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B΄ 1962/07.06.2017) .

Η ΕΚΑΤΗ  ως πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας υλοποιεί Σεμινάρια  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  , υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση,  τα αιτήματα των επιχειρηματιών της Θεσπρωτίας ,  ώστε να αποκτούν σε χρόνο που επιθυμούν,  τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να δηλώνουν συμμετοχή στα πολλαπλά σεμινάρια που υλοποιούμε ανά έτος.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο μας είναι το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ένα ανά μήνα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Επαγγελματίες ,  τους Εργαζόμενους  και τους Λογιστές της περιοχής για την αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλες πρωτοβουλίες διευκόλυνσης και βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην επιχειρηματική και γενικότερα στην Τοπική Ανάπτυξη.

ΕΚΑΤΗ: « Με το Βλέμμα Στραμμένο στο Μέλλον»

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ


Εμφάνιση logo ependyseon.png

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι

Υποστηρίζει Πτυχιούχος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την Δημιουργία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Άνεργοι,εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Μισθωτοί που κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης απασχολούνται σε ειδικότητα μη συναφή με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.
 • Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες(αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο επιχορηγείται  για τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.

 Με ποσά ως :

 • 25.000,00€για ένα δικαιούχο µε ατομική επιχείρηση,
 • 40.000,00€συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων,
 • 50.000,00€για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Επιχορήγηση:  Για  το 100% των δαπανών τους.

 
Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 • ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)
 • Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ – ΓΝΩΣΗ και οι  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  μας  στον  Α ΄ ΚΥΚΛΟ  είναι  τα βασικά εχέγγυα για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & στον Β΄ ΚΥΚΛΟ

Εμφάνιση pep_top.png

ΕΚΑΤΗ: «Με το βλέμμα Στραμμένο στο  Μέλλον»

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 167 ΘΕΣΕΙΣ


                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για Ανέργους άνω των 18 ετών.oaed_logo

Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ   ,έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr). Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα  θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ημερομηνία υποβολής από 24/01/2017 έως 03/02/2017

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Άνεργοι  όλων των Εκπαιδευτικών Επιπέδων (ΥΕ- ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) και θα απασχοληθούν σε ανάλογες ειδικότητες .

Στην Θεσπρωτία έχουν εγκριθεί 167 θέσεις, οι οποίες  κατανέμονται έως εξής:

 • Δήμος Ηγουμενίτσας : 99 θέσεις
 • Δήμος Σουλίου : 39 θέσεις
 • Δήμος Φιλιατών :29 θέσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την επιδοτούμενη απασχόληση με την κατάρτιση , ώστε να δοθούν  ακόμα περισσότερα εφόδια στους ωφελούμενους.

 • Όσοι εγκριθούν   θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Κατάρτισης, στις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ( Γνώσεις Η/Υ) με επακόλουθη Πιστοποίηση στις  Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Διευκρινίζεται :

 • Όσοι δεν επιλέξουν την κατάρτιση θα απασχολούνται επί 5 ημέρες την εβδομάδα.
 • Όσοι επιλέξουν και την κατάρτιση θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα  στην εργασία τους και την 5η μέρα θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, το οποίο θα είναι διάρκειας  120 ωρών.

 

 Η  ΕΚΑΤΗ θα υλοποιήσει  αυτά τα  Προγράμματα Κατάρτισης &

θα σας ενημερώσει υπεύθυνα  για την έναρξη τους .

 

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Νέο Επιδοτούμενο  Πρόγραμμα  Aγγλικών για Ενήλικες,

Lοwer  & Proficiency

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

(Άνεργοι & Εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, ΑμΕΑ κ.λ.π).

Οι δικαιούχοι της δράσης θα παρακολουθήσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης Lower & Proficiency με συνολικό κόστος 290 € (περιλαμβάνονται βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό, κωδικός πλατφόρμας, δίδακτρα και εξέταστρα).

Επικοινωνήστε τώρα με  την  ΕΚΑΤΗ:   τηλ.: 2665021055 & 2665028742   &     http://tie4you.gr/

14608752_980554872070180_4776805261971749661_o

Αρχίζουν οι Αιτήσεις για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο


 •  Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &  ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ:

Οι Αιτήσεις  για τα Προγράμματα αυτά  θα υποβάλλονται σε πρώτη φάση :

 Από 12  Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου 2016 

 • Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης Φάσης   για τις δύο αυτές προκηρύξεις είναι:

Από  12 Οκτωβρίου ως 28 Απριλίου 2017

                                             Αποτέλεσμα εικόνας για OIKONOMIKOI DEIKTES

 

   Επικοινωνήστε για Πλήρη & Υπεύθυνη Ενημέρωση

                            KYΠΡΟΥ 10- 2ος Όροφος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ : +30 2665028742   :  +30 6932662300

                                                                             email: campain@otenet.gr   

 

Είστε Άνεργοι Ηλικίας 29 ως 64 ετών;


 

Ελάτε  τώρα στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ  «ΕΚΑΤΗ»

στη 49 Μαρτύρων 64– Κόμβος  Λαδοχωρίου ή στο Κέντρο της ΗγουμενίτσαςΚύπρου 10.

 

Είστε Άνεργοι Ηλικίας    29 ως 64 ετών;

 

Να σας ενημερώσουμε Υπεύθυνα για το νέο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες Θεωρία και 500 ώρες Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις.
 • Δωρεάν Πιστοποίηση του Επαγγέλματος.
 • Δυνατότητα στη συνέχεια για εξάμηνη Απασχόληση με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση

Είστε  επιχειρηματίες ;

 • Επικοινωνήστε, να σας πληροφορήσουμε  για την  απασχόληση ανέργων μέσω του προγράμματος .
 • Η επιχείρηση δεν έχει καμιά οικονομική συμμετοχή.

Ε.Κ.Α.Τ.Η ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Το μοναδικό  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ  με την υψηλότερη πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας , 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ2 ,Κωδ. Πιστοποίησης  2000126.

ΕΚΑΤΗ ,

 • Γιατί η ποιότητα στην Εκπαίδευση και η αποτελεσματικότητα στην προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση έχουν πλέον ΟΝΟΜΑ.
 • Γιατί , Στηρίζουμε τον Άνεργο έμπρακτα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Γιατί , είμαστε δίπλα σας καθημερινά.

     Μπορείτε να  μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα,  επισκεπτόμενοι τα γραφεία  μας &

  στα  τηλέφωνα:   26650  21055   &  26650  28742

         ΕΚΑΤΗ: «ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»14523290_10209589730114017_6329071328500103348_n