Δήλωση ενδιαφέροντος για Κατάρτιση & Πιστοποιήσεις


Η καθημερινή εμπειρία και η Διεθνής Πρακτική καταδεικνύουν ότι όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κατανοούν την αναγκαιότητα της Κατάρτισης & Επανακατάρτισης, αφού τόσο το οικονομικό Μοντέλο Ανάπτυξης όσο και η ραγδαία Τεχνολογική Απαξίωση έχουν καταστήσει απαραίτητη πλέον τη συνεχή εκπαίδευση, σαν εφόδιο διατήρησης της Απασχόλησης ή εξεύρεσης για τους Ανέργους. Επίσης Βραχυχρόνια Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε επαγγέλματα που έχουν προτεραιότητα για την τοπική οικονομία και προβλέπονται και στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα και μείνε ενημερωμένος για όλα τα νέα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης