Δήλωση ενδιαφέροντος για Επιχείρηση


Κάθε Επιχείρηση έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως φορέας παροχής πρακτικής άσκησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων. Η επιχείρηση που θα απασχολεί προσωπικό με τα παραπάνω προγράμματα δεν έχει καμιά οικονομική συμμετοχή. Όλες οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τα προγράμματα. Αν θέλετε περισσότερη ενημέρωση για προγράμματα και υποστήριξη υποβολής αιτήσεων στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για συμμετοχή ως φορείς παροχής Πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα.