ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Η καθημερινή εμπειρία και η Διεθνής Πρακτική καταδεικνύουν ότι όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κατανοούν την αναγκαιότητα της Κατάρτισης & Επανακατάρτισης, αφού τόσο το οικονομικό Μοντέλο Ανάπτυξης όσο και η ραγδαία Τεχνολογική Απαξίωση έχουν καταστήσει απαραίτητη πλέον τη συνεχή εκπαίδευση, σαν εφόδιο διατήρησης της Απασχόλησης ή εξεύρεσης για τους Ανέργους. Επίσης Βραχυχρόνια Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε επαγγέλματα που έχουν προτεραιότητα για την τοπική οικονομία και προβλέπονται και στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

tie-logoΑυτό το σύντομο μάθημα έχει σχεδιαστεί από δοκιμές του Interactive English για να βοηθήσει στην προετοιμασία των υποψηφίων για τη δοκιμαστική διαδικασία των εξετάσεων.

Απευθύνεται κυρίως σε ΕΝΗΛΙΚΕΣ που έχουν σχετική γνώση των Αγγλικών αλλά για κάποιους λόγους δε συνέχισαν τη διαδικασία μάθησης και απόκτησης αντίστοιχων Πιστοποιητικών.

Ως εκ τούτου, έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει υπάρχουσα γνώση στη διαδικασία προετοιμασίας των εξετάσεων.

Το κέντρο μας παρέχει πιστοποίηση στα ακόλουθα επίπεδα:

Επιπέδου B2 (LOWER)

 • Διάρκεια: 10 Εβδομάδες / 60 ώρες διδασκαλία και ανεξάρτητη και υπό επίβλεψη του εκπαιδευτή μελέτη (περίπου 60 ώρες)
 • Ώρες Διδασκαλίας: Δύο τρίωρες συναντήσεις ανά εβδομάδα
 • Υλικό μαθημάτων: Διαδραστικές Δεξιότητες σειρά Β1-Β2

Επιπέδου C2 (PROFICIENCY)

 • Διάρκεια: 14 Εβδομάδες / 84 ώρες διδασκαλία και ανεξάρτητη και υπό επίβλεψη του εκπαιδευτή μελέτη (περίπου 80 ώρες)
 • Ώρες Διδασκαλίας: Δύο-Τρις τρίωρες συναντήσεις ανά εβδομάδα
 • Υλικό μαθημάτων: Διαδραστικές Δεξιότητες σειρά C2

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των προηγούμενων χρόνων αδιάψευστος μάρτυρας της συστηματικής δουλειάς και της αποτελεσματικότητας

NewlogoVellumΑπόκτησε τώρα πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής  το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπ. Παιδείας, τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ

Η διάρκεια μαθημάτων μέχρι και την πιστοποίηση είναι από 50 έως 100 ώρες

Το τμήμα μας παρέχει τμήματα για τις παρακάτω κατηγορίες

 • Αρχάριους
 • Προχωρημένος
 • Δημοσίους Υπαλλήλους

Τουρισμός: Προοπτική & Πρόκληση για την Ελλάδα

ekatiΗ Ήπειρος και παράλια του Ιονίου διαθέτουν ακαταμάχητα συγκριτικά Πλεονεκτήματα  για Βελτίωση & Ανάπτυξη Τουριστικών Δραστηριοτήτων.

Επίκεντρο της Δυναμικής το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Η απόκτηση Γνώσεων – Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων είναι εφόδια για πετυχημένους Επαγγελματίες & Εργαζόμενους στον Τουρισμό.

 • Ξενόγλωσσης Τουριστικής Ορολογίας 60 ωρών
  • Αγγλικά
  • Ιταλικά
  • Ρώσικα
 • Ειδικότητες Λειτουργίας Τουριστικών Μονάδων διάρκειας 60 ωρών (περιλαμβάνει & πρακτική άσκηση)
  • Βarista – Bartender
  • Υπάλληλοι Υποδοχής – Εξυπηρέτηση Πελατών

*Πιστοποίηση για όλα τα τμήματα από τον Αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα ΝΟCN


ΑγγλικάΙταλικάΡωσικά


Βarista – BartenderΥπάλληλοι Υποδοχής – Εξυπηρέτηση Πελατών

ekati3ekati2

Αξιοποίηση προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής

Στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, υλοποιούμε σεμινάρια 80-100 ωρών για: Λάδι, Ελιά, Οπωροκηπευτικά , Εσπεριδοειδή, Βότανα και Αρωματικά φυτά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μετά την παραγωγή αξιοποίηση (Επεξεργασία -Τυποποίηση –Εμφιάλωση- Συσκευασία) η οποία έχει προσθετική αξία στα αγροτικά προϊόντα.

Παρέχονται σχετικές Βεβαιώσεις & Πιστοποιήσεις

Βασική εκδοχή της Δια Βίου Μάθησης:

«Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή. Ακόμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».