ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


EKATH – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 26650 28742 & 26650 21055

 ΕΣΠΑ : ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση 50%

Περίοδος υποβολής Προτάσεων:

από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ύψος επιχορήγησης 

Χρηματοδοτείται έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής από ίδια κεφάλαια ή με έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Η Προσκόμιση πρόθεσης δανειοδότησης μπορεί να κατατεθεί και ως την υποβολή της πρώτης αίτησης έγκρισης δαπανών.
Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες 

*Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
*Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και     εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
*Μεταφορικά μέσα
*Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
*Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
*Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
*Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
*Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισήμανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 Κύπρου 10 – 2ος Όροφος ( Στοά)

& 49 Μαρτύρων 64 (Κόμβος Λαδοχωρίου)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΚΑΤΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ