ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η Δια Βίου Μάθηση είναι συνυφασμένη πλέον με την εξεύρεση εργασίας αλλά και με τη δυνατότητα διατήρησης ή βελτίωσης της υπάρχουσας. Με τα προγράμματα εργαζομένων στοχεύουμε στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έτσι ώστε να ενδυναμώνεται το προφίλ των εργαζομένων, να βελτιώνεται η παραγωγικότητα τους και να τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

Τα κυριότερα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, τα οποία προβλέπουμε και μικρή αποζημίωση των εργαζομένων όταν αυτά υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, είναι τα παρακάτω:

laek-oaedΑφορά σε εργαζόμενους Επιχειρήσεων που απασχολούν ως 25 άτομα και οι οποίες καταβάλλουν μέσω των ασφαλιστικών εισφορών χρηματικά ποσά υπέρ ΟΑΕΔ για Επαγγελματική Κατάρτιση.

Η Συνεργασία μας με τους βασικότερους φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών όπως Επιμελητήριο, Εμπορικοί, Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Σύλλογοι, έχει αποδώσει ως σήμερα ένα πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των καταρτιζομένων, των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας.

ΛΑΕΚ (Μεγάλες Επιχειρήσεις ) που απασχολούν πάνω από 25 εργαζόμενους.

Προγράμματα Κλαδικών Φορέων ή Προγράμματα Διαρθρωτικής Προσαρμογής και άλλα παρεμφερή.

Για πρόσθετη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΤΗ – 49 Μαρτύρων 64 (κόμβος Λαδοχωρίου) τηλ. 2665021055 ή Κύπρου 10 (2ος Όροφος) Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650 28742