ΑΝΕΡΓΩΝ


Υλοποιούμε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων είτε εξ ίδιων ή με τη συνεργασία άλλων Εκπαιδευτικών Οργανισμών ανάλογα με το είδος των προκηρύξεων. Βασική μας θέση η παροχή Γνώσεων και η αναβάθμιση Δεξιοτήτων με βάση τις σύγχρονες αρχές και τη μεθοδολογία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς και η συστηματική υποστήριξη και διευκόλυνση των Ανέργων για πρόσβαση στην Απασχόληση.

Voucher Ανέργων ηλικίας 29-64

Αφορά σε Γεννηθέντες από 01.01.1953 ως 31.12.1987

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

v2964

Άνοιξε το πρόγραμμα απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια.

Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Το υπουργείο Εργασίας απομένει να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Η δράση περιλαμβάνει

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής , όπως :
  • Εμπόριο,
  • logistics,
  • Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα,
  • Τουρισμός,
  • ΤΠΕ,
  • Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
  • Τρόφιμα
  • Ποτά,
  • Ενέργεια,
  • Αγροτικός Τομέας,( Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.)
  • Βιομηχανία
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500ωρών
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
 • Δυνατότητα Μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Προϋποθέσεις Συμμετοχής :
  • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
  • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Απολυτήριο Δημοτικού (να έχει εκδοθεί μέχρι το 1980), Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ(με πιστοποίηση), ΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν)
 • Πτυχία Ξένων Γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό Φορ. Έτους 2015
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού Ωφελούμενου
 • Απόδειξη Προϋπηρεσίας Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Σε περίπτωση αναπηρίας (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
 • Αποδεικτικό ύπαρξης Προστατευόμενου Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων η και ενηλίκων) 67 % και άνω.

Κριτήρια Μοριοδότησης

 • Κριτήρια Μοριοδότησης (*είναι κοινά για όλες τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων).
  1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
  3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
  4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
  5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Επικοινωνία Ανέργων

Επικοινωνία Επιχειρήσεων

Για πρόσθετη ενημέρωση και πιθανή υποστήριξη στην υποβολή των αιτήσεων , μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΤΗ – 49 Μαρτύρων 64 (κόμβος Λαδοχωρίου) τηλ. 2665021055 ή Κύπρου 10 (2ος Όροφος) Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650 28742

ΕΡΓΟ :«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64  ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ », Αρ. Πρ. 2/2016 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 «Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Πωλητής Λιανικής ΥΕ & ΔΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΥΕ- ΔΕ-

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΩΡΙΑΣ  20/6/2017 – ΛΗΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 17/7/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  24/7/2017 – ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ17/11/2017

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΡΓΟ :«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64  ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »,Αρ. Πρ. 2/2016 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ –ΙΕΚ – ΑΕΙ -ΤΕΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΩΡΙΑΣ  24/6/2017 – ΛΗΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 20/7/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 26/7/2017  – ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 21/11/2017

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες 

 

 

 

ΕΡΓΟ :«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64  ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »,Αρ. Πρ. 2/2016 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

1 . ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΥΕ- ΔΕ-

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΩΡΙΑΣ 16/6/2017 – ΛΗΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/7/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  24/7/2017  – ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ31/10/2017

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Τα προγράμματα πλέον παρέχουν συστηματική Κατάρτιση Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά τους. Σε αρκετά προγράμματα προβλέπεται η χρηματοδότηση απασχόλησης καταρτισθέντων σε επιχειρήσεις με πλήρη αμοιβή και κάλυψη  των ασφαλιστικών  τους εισφορών για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής ( Εγγυημένη Απασχόληση)

Βασικό χαρακτηριστικό πλέον αυτών των προγραμμάτων το VOUCHER που παραλαμβάνει κάθε άνεργος που καθίσταται δικαιούχος προγράμματος Κατάρτισης και στο οποίο είναι ενσωματωμένη η αμοιβή των φορέων Κατάρτισης –Συμβουλευτικής όπου και πιθανώς και άλλων δαπανών. Επιλέγει δηλαδή ο Άνεργος τον Φορέα Κατάρτισης κι όχι το αντίθετο.

Λοιπά προγράμματα που εμπεριέχουν κατάρτιση  που πρόκειται  να προκηρυχθούν κυρίως με τη μορφή Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στην Απασχόληση