ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 167 ΘΕΣΕΙΣ


                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για Ανέργους άνω των 18 ετών.oaed_logo

Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ   ,έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr). Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα  θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ημερομηνία υποβολής από 24/01/2017 έως 03/02/2017

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Άνεργοι  όλων των Εκπαιδευτικών Επιπέδων (ΥΕ- ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) και θα απασχοληθούν σε ανάλογες ειδικότητες .

Στην Θεσπρωτία έχουν εγκριθεί 167 θέσεις, οι οποίες  κατανέμονται έως εξής:

  • Δήμος Ηγουμενίτσας : 99 θέσεις
  • Δήμος Σουλίου : 39 θέσεις
  • Δήμος Φιλιατών :29 θέσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την επιδοτούμενη απασχόληση με την κατάρτιση , ώστε να δοθούν  ακόμα περισσότερα εφόδια στους ωφελούμενους.

  • Όσοι εγκριθούν   θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Κατάρτισης, στις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ( Γνώσεις Η/Υ) με επακόλουθη Πιστοποίηση στις  Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Διευκρινίζεται :

  • Όσοι δεν επιλέξουν την κατάρτιση θα απασχολούνται επί 5 ημέρες την εβδομάδα.
  • Όσοι επιλέξουν και την κατάρτιση θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα  στην εργασία τους και την 5η μέρα θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, το οποίο θα είναι διάρκειας  120 ωρών.

 

 Η  ΕΚΑΤΗ θα υλοποιήσει  αυτά τα  Προγράμματα Κατάρτισης &

θα σας ενημερώσει υπεύθυνα  για την έναρξη τους .