ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Νέο Επιδοτούμενο  Πρόγραμμα  Aγγλικών για Ενήλικες,

Lοwer  & Proficiency

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

(Άνεργοι & Εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, ΑμΕΑ κ.λ.π).

Οι δικαιούχοι της δράσης θα παρακολουθήσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης Lower & Proficiency με συνολικό κόστος 290 € (περιλαμβάνονται βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό, κωδικός πλατφόρμας, δίδακτρα και εξέταστρα).

Επικοινωνήστε τώρα με  την  ΕΚΑΤΗ:   τηλ.: 2665021055 & 2665028742   &     http://tie4you.gr/

14608752_980554872070180_4776805261971749661_o