Τα Νέα Προγράμματα που προγραμματίζονται από το ΕΠΑνΕΚ ( ΕΣΠΑ 2014 -2020)


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016/2017

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 1. Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝvision01
  1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Προϋπολογισμός 50 εκατ. €
  2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Προϋπολογισμός 48 εκατ. €
  3. Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων: Προϋπολογισμός 70 εκατ. €
 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών Μονάδων ή επέκτασης υφισταμένων με την ανέγερση νέων Μονάδων.
 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FRANCHISING
 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στους ΤΟΜΕΙΣ:
  1. Εξοικονόμησης Ενέργειας
  2. Των Logistics
  3. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνολογίας
 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον
 6. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
 8. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ.
 9. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 10. Η πολύ σημαντική πρόταση για δημιουργία σε ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.

Οι Εξειδικευμένοι & Έμπειροι Συνεργάτες της «ΕΚΑΤΗΣ» σας προσκαλούμε:

 • Ελάτε να συζητήσουμε, να σας ενημερώσουμε χωρίς καμία σας υποχρέωση.
 • Να κάνουμε την ιδέα σας Πράξη
 • Να σας «ΣΥΣΤΗΣΟΥΜΕ» τα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ μας ΕΡΓΑ που Υλοποιήθηκαν & Λειτουργούν με Άριστα Αποτελέσματα

Γιατί ΣΤΟΧΟΣ δεν είναι ΜΟΝΟ η Δημιουργία μιας Επιχείρησης αλλά μιας Οικονομικά Βιώσιμης Επιχείρησης με Αντοχή στο Χρόνο & στις Οικονομικές Διακυμάνσεις