ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ


Εμφάνιση logo ependyseon.png

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι

Υποστηρίζει Πτυχιούχος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την Δημιουργία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Άνεργοι,εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Μισθωτοί που κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης απασχολούνται σε ειδικότητα μη συναφή με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.
 • Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες(αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο επιχορηγείται  για τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.

 Με ποσά ως :

 • 25.000,00€για ένα δικαιούχο µε ατομική επιχείρηση,
 • 40.000,00€συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων,
 • 50.000,00€για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Επιχορήγηση:  Για  το 100% των δαπανών τους.

 
Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 • ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)
 • Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ – ΓΝΩΣΗ και οι  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  μας  στον  Α ΄ ΚΥΚΛΟ  είναι  τα βασικά εχέγγυα για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & στον Β΄ ΚΥΚΛΟ

Εμφάνιση pep_top.png

ΕΚΑΤΗ: «Με το βλέμμα Στραμμένο στο  Μέλλον»