ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Πανδημία Covid-19 ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
“Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Πανδημία
Covid-19 ”
📍 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ :
➡️ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ως 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά!
📌ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί , ποσοστό (50%), προκύπτουν από το άθροισμα :
• Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• Σύνολο των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
• Σύνολο των Παροχών σε εργαζομένους
• Διάφορα άλλα Λειτουργικά Έξοδα

ΕΚΑΤΗ: Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα: Κύπρου 10- Ηγουμενίτσα
☎️26650 28742 📧 campain@otenet.gr