Συμβουλευτική

  • Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι ένα αναπόσπαστο πλαίσιο με υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένους επιστήμονες .
  • Ο Σύγχρονος όρος ,Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, αποδίδει με μεγαλύτερη σαφήνεια το νόημα και κυρίως το περιεχόμενο των ενεργειών Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Θεωρούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία την παροχή αυτών των Υπηρεσιών  ώστε με συστηματική υποστήριξη και υποβοήθηση να δημιουργούμε στον άνεργο και  σε όποιον κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διεκδίκησης του δικαιώματος της απασχόλησης.
  • Αυτό σημαίνει συστηματική ατομική και συχνά ομαδική συμβουλευτική για ανάδειξη , βελτίωση , ανάπτυξη , συνειδητοποίηση, των γνώσεων , των δεξιοτήτων , των ικανοτήτων του από τον ίδιο τον συμβουλευόμενο.
  • Με τις διεργασίες αυτές τονώνεται η αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση του ατόμου ,ανακαλύπτει ενδιαφέροντα και αξίες και κυρίως μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις , να σχεδιάζει το μέλλον του , να αισθάνεται ενεργός και ισότιμος στην κοινωνία .
  • Στη Δομή μας θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης, συμβουλευτικής των ωφελουμένων και συστηματική τους προώθηση για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ,κατάρτισης , εκπαίδευσης , πρακτικής άσκησης.
  • Η Δομή μας είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη είτε σε ομάδες πολιτών , για να συζητήσουμε και να χαράξουμε πλάνα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.
Κύλιση προς τα επάνω