Συμμετοχή σε προγράμματα…

Επενδύοντας στην εξωστρέφεια και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτών μας  αλλά και ενσωματώνοντας τις νέες τάσεις στην δια βίου μάθηση και κατάρτιση ο φορέας μας συμμετέχει σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά αλλά και Διακρατικά Προγράμματα. 

 

Κύλιση προς τα επάνω