ΕΚΑΤΗ: Επιτυχία 100% στα τμήματα πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας ενηλίκων

engl

Θα θέλαμε να συγχαρούμε όσους συμμετείχαν στην ΕΚΑΤΗ, στο πρόγραμμα προετοιμασίας και πιστοποίησης Ενηλίκων Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου B2 (Lower) για την απόλυτη επιτυχία τους (100%) στις πρόσφατες εξετάσεις.

Η επιτυχία αυτή αντανακλά την υψηλού επιπέδου προετοιμασία και την καινοτόμα διαδικασία που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην εκπαίδευση Ενηλίκων

Ανακοινώνουμε ότι αρχίζουν άμεσα οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τις επόμενες εξεταστικές.
Τα νέα τμήματα προετοιμασίας θα είναι

  • Επιπέδου Β2 (Lower)
  • Επιπέδου C2 (Proficiency)

Ε.Κ.Α.Τ.Η. – Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον !!!