ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος ενισχύει επενδυτικά προγράμματα στο σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας  . 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιδίωξη επίτευξης στόχων όπως ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων στοχεύουν  στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής  και υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά.

Το ύψος της επιχορήγησης φτάνει ως 70% και στο Β. Αιγαίο ως 75%.

Θεσπίζονται πλέον τα παρακάτω  13 θεματικά καθεστώτα και οι προκηρύξεις γίνονται σταδιακά.

1.       Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2.       Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3.       Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας

4.       Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5.       Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6.       Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

7.       Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8.       Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9.       Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10.      Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11.      Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών

12.      Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13.      Επιχειρηματικότητα 360ο

Ιδιαίτερα ευνοϊκές  ρυθμίσεις προβλέπει ο νέος Νόμος,  για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η ΕΚΑΤΗ, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της, διαθέτει μακρόχρονη  εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Επικοινωνήστε για πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Κύλιση προς τα επάνω