Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης  Ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» μέσω Voucher

Το πρόγραμμα αφορά:
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ 
 • Ωφελούμενοι άνεργοι 18 ετών και άνω
 • Υποβολή Αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του προγράμματος από Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
 • Θεωρητική κατάρτιση με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 200 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.

Βασικά Κριτήρια  για Συμμετοχή: Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκ-παίδευσης.


Προσοχή

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης,  εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση κωδικών  TAXISNET (ΑΑΔΕ) :

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου επιπέδου
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr ( Απαιτείται να υπάρχουν επικαιροποιημένα τα  στοιχεία κινητού )

Όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας

📍49 Μαρτύρων 64 , Ηγουμενίτσα

📲26650 21055

📧ekati.edu@gmail.com

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης  Ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» μέσω Voucher
Κύλιση προς τα επάνω