Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων!

Με δεδομένο ότι άρχισαν να ανακοινώνονται επί μέρους κατηγορίες επενδυτικών έργων για χρηματοδότηση μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ζητήσαμε από τον έμπειρο Οικονομολόγο- Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Συντονιστή μελετών του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε κ. Θανάση Μπούση, να κάνει μια εκλαΐκευση των κρίσιμων σημείων των νέων ΠΡΟΣΚΛHΣΕΩΝ.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν  κατανοητές  από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης.

Θα το κάνω με σύντομο και κατανοητό τρόπο. Φυσικά όσοι θέλουν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση θα είμαστε στη διάθεσή τους. Προς αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να τονίσω ότι η συγκεκριμένη παράθεση πληροφοριών περιορίζεται στα πλεονεκτήματα του Νέου Αναπτυξιακού και αφορούν σε Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα του κινήτρου της Επιχορήγησης.

Άλλες μορφές κινήτρων όπως:

 • Φορολογικής απαλλαγής.
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αφορούν κυρίως τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Ο παρακάτω Πίνακας δίνει  απτά το στίγμα της Κατηγορίας κάθε Επιχείρησης:

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ                    
ή                                         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από 10 Ως 2  εκατομμύρια    ήΩς 2  εκατομμύρια
ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από  50Ως 10  εκατομμύρια   ήΩς 10  εκατομμύρια
ΜΕΣΑΙΑΚΑΤΩ από 250Ως 50  εκατομμύρια   ήΩς 43  εκατομμύρια
ΜΕΓΑΛΗΠΑΝΩ από 250Πάνω από 50  εκατομμύρια                ήΠάνω από 43 εκατομμύρια

Έχουν εκδοθεί δύο Προσκλήσεις ως τώρα:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Ημερομηνία λήξης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης: 31 Οκτωβρίου 2022

Μπορεί να υποβληθούν αιτήματα για τις παρακάτω Επενδυτικές Ενέργειες:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ως σήμερα από την επιχείρηση.
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 πατήστε εδώ.

 • Στην Πρόσκληση αναγράφονται οι Κ.Α.Δ (Κατηγορία Αναπτυξιακής Δραστηριότητας) των Επιχειρήσεων που δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Επιχειρήσεων  Μεταποίησης και Logistics.

α.  Ίδια Κεφάλαια και    

β. Τραπεζικός Δανεισμός όπου απαιτείται.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €)

 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • Για Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου με ειδική ένδειξη, δηλαδή:

 • Επενδυτικά Σχέδια ως 1.000.000 υποβάλλονται στην Περιφέρεια (Ηπείρου)
 • Άνω του 1.000.000 στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων
  Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αναφέρομαι όπως προείπα στο κίνητρο της Επιχορήγησης για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, προς αποφυγή παρανοήσεων.

Ο Γενικός Κανόνας είναι ότι η Ήπειρος βρίσκεται στο 70% του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων.  Πάνω σε αυτόν τον αριθμό  υπολογίζονται τα επί μέρους ποσοστά.

Για τη Θεσπρωτία για παράδειγμα  η επιχορήγηση κυμαίνεται ως εξής:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΑ( 30 ΧΙΛ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ

1

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

              Χ

 

70%

2

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

              Χ

 

70%

3

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

              Χ

 

70%

4

ΣΟΥΛΙΟΥ

 

               Χ

70%

5

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

             Χ

               Χ

70%

6

ΣΑΓΙΑΔΑΣ

             Χ

 

70%

7

ΣΥΒΟΤΩΝ

             Χ

 

70%

9

ΑΧΕΡΟΝΤΑ

 

 

56%

( 70% * 80%)

9

ΠΕΡΔΙΚΑΣ

 

 

56%

( 70% * 80%)

10

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 

 

56%

( 70% * 80%)

2η Πρόσκληση ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αριθμ. 79187/05-08-2022(ΦΕΚ Β' 4210/09-08-2022) Κύκλος 1

Ημερομηνία λήξης  υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης:  5 Δεκεμβρίου 2022

Θα επισημάνουμε τις βασικές κατηγορίες Επενδυτικών Ενεργειών για τις οποίες  δύναται να υποβληθεί αίτηση επιχορήγησης:

Α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

Β1. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

Β.2 Εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων , ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π, εφόσον αναβαθμίζονται σε  ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

Γ. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

Δ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

Ε. Ίδρυση, ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

ΣΤ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω:

α. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

γ. Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/24.7.2018 (Β’ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

δ. Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα.

 • Εφιστάται η προσοχή στην έννοια του ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού. Είναι μια διαφορετική διαδικασία από έναν κατά βούληση εκσυγχρονισμό και καθορίζεται από την υπ ́ αρ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) κοινή υπουργική απόφαση.
 • Επισημαίνω τέλος ότι δεν μπορεί να υποβληθεί Αίτηση στον Αναπτυξιακό από επιχειρήσεις με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.
Για να διαβάσετε αναλυτικά την Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση
Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. πατήστε εδώ.

Τα στοιχεία της επικοινωνίας με την ΕΚΑΤΗ και τον κ. Μπούση είναι:

Ηγουμενίτσα  

Τηλ. 26650 28742 &  κιν. 6932662300 (Κύπρου 10– 2ος όροφος)

Αθήνα

Τηλ. 210 3241798 (Πανεπιστημίου 39) 

email

thanabous@gmail.com 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω