Νέα επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων

Αιτήσεις εργαζομένων από 22/12/2022 έως 25/01/2023 για την ένταξη στο Μητρώο Ά Φάσης της Δ.ΥΠ.Α

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων της δράσης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» που αφορούν στην κατάρτιση 150.000 εργαζομένων όλων των κλάδων, που  υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

ii. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει:

 1. Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.
 2. 400€ εκπαιδευτικό επίδομα (5€ ανά ώρα κατάρτισης).

 3.  Πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Συγκεκριμένα, κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιείται με:

 • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

 • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Οδηγίες για την Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Συνδέεστε με κωδικούς Taxisnet στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon

 2. Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.

 3. Επισυνάπτετε τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου.
  • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου.
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου ή Απολυτηρίου. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα.
 • Πτυχίο Πληροφορικής (προαιρετικό).
 • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (προαιρετικό).
 • Υπεύθυνη Δήλωση αποκλειστικά μέσω gov.gr, η οποία θα απευθύνεται προς Δ.ΥΠ.Α., (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Εφόσον ολοκληρώσετε την υποβολή αίτησης και πάρετε τον ΚΑΥΑΣ μπορείτε να μας αποστείλετε με email στο ekati.edu@gmail.com τα εξής στοιχεία: 

Α. Κωδικό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Β. Αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλατε μέσω του voucher.gov.gr (κατεβάζοντας την αίτηση σε μορφή αρχείου).
Γ: Τηλέφωνο και email.

Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα συγκροτηθεί με απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ, το Μητρώο Ωφελούμενων. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής  εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας

📍 49 Μαρτύρων 64, Ηγουμενίτσα
📲 26650 21055
📧 ekati.edu@gmail.com
Νέα επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω