Διοργάνωση Συνεδρίων

Είμαστε σε θέση να διοργανώνουμε συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις στην περιοχή της Θεσπρωτίας . Οι φορείς που θέλουν να πραγματοποιήσουν τέτοιες δραστηριότητες είναι σίγουρο πως θα καλυφθούν από κάθε άποψη στις απαιτήσεις τους.