Ταυτότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ – Ε.Κ.Α.Τ.Η

Διακριτικός Τίτλος : ΕΚΑΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 με κωδικό πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 2100176/2013 Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 2000126/2014

Δημιουργήσαμε με Έδρα την Ηγουμενίτσα, ένα νέο Οργανισμό που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για, Εκπαίδευση –Κατάρτιση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες – για Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Ατόμων που κινδυνεύουν με Κοινωνικό Αποκλεισμό και φυσικά για συντονισμένες ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση .

Στενή θα είναι η συνεργασία μας με Επιχειρήσεις , Δημοσίους και Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς , με Επαγγελματικές Ενώσεις , Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικούς και άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, τα Μ.Μ.Ε και τον Τύπο . Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των Νέων και των Οργανωμένων Μορφών Έκφρασής τους, για τη δημιουργία προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού , Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Διακρατικών Προγραμμάτων.

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μας ΚΕΝΤΡΟ είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες όπως:

 • Εκπαίδευση
 • Κατάρτιση
 • Συμβουλευτική Απασχόλησης
 • Προώθηση στην Απασχόληση
 • Πιστοποίηση Γνώσης Νέων Τεχνολογιών
 • Ενημέρωση για Αναπτυξιακές δυνατότητες
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • Ανάληψη Μελετών- Ερευνών
 • Συνδιοργάνωση Διακρατικών Προγραμμάτων Ε.Ε
 • Συνεδρίων & Ημερίδων
 • Υποστήριξη Επιχειρήσεων.

Βασικό χαρακτηριστικό μας η ατομική ή ομαδική προσέγγιση των ωφελούμενων με Επαγγελματισμό και Ενσυναίσθηση.

E.K.A.T.I is a private organization of adult education and training. It is a certified training organization by the National Authority (Ministry of Education). E.K.A.T.I. training center is able to provide services such as:

 • Education
 • Training
 • Employment Counseling
 • Promoting Employment
 • Certification Knowledge of New Technologies and foreign languages
 • Information on Development opportunities
 • Preparation of Business Plans for inclusion in Co-funded programs
 • Implementation Studies-Research
 • Organized Transnational EU Programs
 • Conferences
 • Support Businesses and local social organizations.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Έκθεση διαχείρισης ΔΣ ΕΚΑΤΗ ΙΚΕ Προσάρτημα 2013 EKATH IKE

Κύλιση προς τα επάνω