Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

έλα τώρα στο  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  2, Ε.Κ.Α.Τ.Η, στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  και ενημερώσου ! Διεύθυνση: Λεωφόρος 49 Μαρτύρων 64, Ηγουμενίτσα, 46100 Τηλέφωνο:26650 21055

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:7.800,00

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  2, Ε.Κ.Α.Τ.Η, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   και τα  Ελληνικά  Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ ,ως  πάροχοι κατάρτισης, καλούν όλους τους άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ,  του κλάδου Υγείας (Νοσηλευτές, Οικονομολόγοι,  Διοικητικοί,  Πληροφορικής, Επισκέπτες Υγείας,  Διοίκησης Μονάδων Υγείας , Ραδιολόγοι-Ακτινολόγοι, Μαιευτικής), να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»,  που χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Η Δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιους φορείς του τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
  • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 240 ΩΡΩΝ

 

ΤΙΛΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εισαγωγή – ενημέρωση καταρτιζομένων

2

Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας

16

Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές)

18

Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένου του νέου θεσμικού πλαισίου – ΠΕΔΥ, Ν4238/2014, καθώς και της διασυνδεσιμότητας της ΠΦΥ με άλλα επίπεδα υγείας (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ)

24

Νομοθεσί Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές

18

Διοικητικό – οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας

24

Διπλογραφικό Σύστημα

18

Κοινά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) – κοστολόγηση ιατρικών πράξεων – ενσωμάτωση στα ΚΕΝ

30

Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ

24

Κατευθυντήριες οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών

18

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

28

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

6

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

4

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

240

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΝΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI)

6

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

20