Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι.

EKATH-LOGO1

NEO VOUCHER 29 A .E.Ι – T.E.I.

 

Οι αιτήσεις άρχισαν!!!

Αίτηση για επιχειρήσεις  
Αίτηση για ωφελούμενους + Υπεύθυνη Δήλωση

*Είµαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση! 

Ο ΟΑΕΔ προκήρυξε πρόγραμμα Voucher με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι». 
Το έργο απευθύνεται σε Άνεργους Απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηλικίας ως 29 ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Άνεργοι Νέοι που:
Είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.1985
Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1.Χρόνος Ανεργίας
2.Ηλικία Υποψηφίου
3.Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα Ατομικό ή και Συζύγου σύμφωνα με το Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2014
4.Βαθμός Κτήσης Πτυχίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 3.120 € μικτά. Θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ απ’ ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Θεωρητική Κατάρτιση 208 ωρών
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 832 ωρών.
– Συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης 5

[blockquote]Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει:

-.Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.voucher.gov.gr.

Συνιστούμε την προσοχή των αιτούντων μην παραπλανηθούν και υποβάλλουν την αίτηση σε ιστοσελίδες που δεν έχουν σχέση με την παραπάνω επίσημη ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και βρεθούν προ εκπλήξεων.[/blockquote]

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Δευτέρα 22/12/2014, ώρα 11:00, και λήγει την Τετάρτη, 14/01/2015, ώρα 24:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ:
* Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
* Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
* Φωτοτυπία τίτλου/ων σπουδών.
* Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
* Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για (α) την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και (β) την μη παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο
* Φ/Α τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). ( Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος).

Για Υπεύθυνη Ενημέρωση και Συμβουλευτική Υποστήριξη στη Διασύνδεση με Επιχειρήσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας και το γνωστικό σας Αντικείμενο και για Υποστήριξη που πιθανώς χρειαστείτε για την έγκυρη υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καθώς και για έλεγχο των δικαιολογητικών ,είμαστε στη διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουμε.

ΕΚΑΤΗ:

Λεωφόρος 49 Μαρτύρων 64, Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας
Τηλ.: 2665021055 – 29493
Email: ekati.edu@gmail.com
Web: www.ekati.edu.gr

[blockquote]Τώρα Ενημέρωση, Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, Επαγγελματική και Επιχειρηματική Συμβουλευτική και στο Κέντρο της Ηγουμενίτσας [/blockquote]

Νέο γραφείο ΕΚΑΤΗ:
Κύπρου 10 – 2ος Όροφος
( Έναντι Παλαιού ΚΤΕΛ)
Τηλ. : 26650 28742