Υποδομές

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Η έδρα του κέντρου «ΕΚΑΤΗ» είναι στην Ηγουμενίτσα σε ένα νεόδμητο κτήριο με όλες τις ανέσεις. Το κέντρο είναι προσβάσιμο από όλους καθώς υπάρχουν ειδικές μπάρες για ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και τα ΑμΕΑ .

Οι χώροι του κέντρου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κέντρου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δύο υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα εποπτικά- διδακτικά μέσα. Εκτός από τους χώρους  αμιγούς εκπαίδευσης και διοίκησης, υπάρχει και ξεχωριστός χώρος Συμβουλευτικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Αίθουσα «ΕΚΑΤΗ 1»

  • Η πρώτη αίθουσα αποτελείτε από 21 θέσεις εργασίας
  • Διαθέτει ολοκληρωμένο και σύγχρονο εξοπλισμό διδασκαλίας μαθημάτων Νέων Τεχνολογιών
  • 21 Ηλεκτρονικού Υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Αίθουσα «ΕΚΑΤΗ 2»

  • Η δεύτερη αίθουσα διαθέτει 25 θέσεις για προγράμματα εκπαίδευσης –κατάρτισης
  • Η αίθουσα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη πάσης φύσεως σεμινάρια.

Τηλεκπαϊδευση

Η ΕΚΑΤΗ αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ακλουθώντας πολιτική ανοιχτού λογισμικού δίνει την δυνατότητα εκπόνησης προγραμμάτων και μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Κύλιση προς τα επάνω