Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων

logo

Αγαπητέ Αγρότη – Παραγωγέ

agrotΣύμφωνα με τη νέα νομοθεσία σε λίγο καιρό η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα γίνεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Για το λόγο αυτό όλοι οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία εξετάσεων σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 8197/90920/22-7-13 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την ίδια εγκύκλιο έχει οριστεί το κόστος του παραβόλου για την συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις (παράβολο υπέρ του Υπουργείου).

Το κέντρο εκπαίδευσης ΕΚΑΤΗ στην Ηγουμενίτσα, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού το κόστος διαμορφώνεται ως εξής

Κόστος Πιστοποίησης μέχρι την 31/08/15 Μετά από 31/08/15
Αξία παραβόλου
(για Υπουργείο)
25 € 50 €
Εξέταστρα εκπαιδευτικού κέντρου (ΕΚΑΤΗ) 15 € 15 €
Σύνολο 40 € 65 €

Για την καλύτερη προετοιμασία υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή το κόστος διαμορφώνεται:

Κόστος Πιστοποίησης με εκπαίδευση μέχρι την 31/08/15 Μετά από 31/08/15
Αξία παραβόλου (για Υπουργείο) 25 € 50 €
Εξέταστρα εκπαιδευτικού κέντρου (ΕΚΑΤΗ) 15 € 15 €
Κόστος εκπαίδευσης 50 € 50 €
Σύνολο 90 € 115 €

 -> 49 Μαρτύρων 64 Λαδοχώρι τηλ. 2665021055
->  Κύπρου 10 – 2ος όροφος Ηγουμενίτσα (Στοά έναντι παλαιού ΚΤΕΛ) τηλ. 2665028742