Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης τύπου 1 «ΕΚΑΤΗ» ξεκίνησε τη λειτουργία του.

image001

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ– ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ– ΑΝΑΠΤΥΞΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΗΠΕΙΡΟΥ

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – (Κε.Δι.Βι.Μ. 1)

Κωδικός Πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : 2100176

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης τύπου 1 «ΕΚΑΤΗ»
ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Σε έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο με υψηλή αισθητική αντίληψη που ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, λειτουργούμε ένα νέο και ολοκληρωμένο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο ενηλίκων.

Ως Θεσπρωτοί γνωρίζουμε άριστα τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, τις ανάγκες επιχειρήσεων, των πολιτών καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου.

Με ευαισθησία και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, προσεγγίζουμε με καινοτόμες στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία, την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στην όλη διεργασία επίκεντρο για μας πάντα ο άνθρωπος και η απασχόληση.

Εκτός των άλλων τρόπων της μεταξύ μας επικοινωνίας, θα χαρούμε να επισκεφτείτε το χώρο μας, για να συζητήσουμε από κοντά και  να ανταλλάξουμε  γνώμες, απόψεις,  προβληματισμούς.

 

Κε.Δι.Βι.Μ. 1

ΕΚΑΤΗ    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

image002