Όραμα και Στρατηγική

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον!

  • Δημιουργήσαμε έναν Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Αναπτυξιακό  Οργανισμό με πλήρη συναίσθηση του εγχειρήματος.
  • Στοχεύουμε στην ειλικρινή και αμφίδρομη σχέση με την Τοπική Κοινωνία, τους Ανέργους, όλους εκείνους που κινδυνεύουν καθημερινά να χάσουν την εργασία τους ή να κλείσουν την επιχείρησή τους.
  • Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάδειξη των Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων της περιοχής και να παρέχουμε έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους πολίτες.
  • Βασικό εργαλείο για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα είναι  η σύνδεση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις εμφανείς ανάγκες της αγοράς και  παράλληλα ανάδειξης νέων ευκαιριών Απασχόλησης ή Αυτοαπασχόληση.
  • Επίσης η Ενδυνάμωση των Ωφελούμενων από τις  Υπηρεσίες μας, με συστηματικές διαδικασίες Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής για προσέγγιση του στόχου της Απασχόλησης.
  • Η αναβάθμιση και  ανάδειξη Επαγγελματικών Προσόντων των ωφελούμενων.
  •  Η Πιστοποίηση Επαγγελμάτων και  Διαδικασιών.
  • Οι ταχτικές μας για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνουν σοβαρά όλες τις παραμέτρους  που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής οικονομίας με Πολίτες που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να λειτουργήσουν για μια Συνεκτική Κοινωνία πέρα κι έξω από τα πλαίσια της κρίσης.
  • Η αξιοπιστία , ο αυστηρός επαγγελματισμός , η ποιοτική παροχή υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητα , μα πάνω απ’ όλα η ειλικρινής  σχέση με τους ωφελούμενους των υπηρεσιών μας  , είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής διεργασίας και κυρίως μιας αμφίδρομης σχέσης επωφελούς για τις δύο πλευρές.
  • Φυσικά θα δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας και τα αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων ως κύρια πηγή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κύλιση προς τα επάνω