Ταυτότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ – Ε.Κ.Α.Τ.Η

Διακριτικός Τίτλος : ΕΚΑΤΗ  Ι.Κ.Ε

Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 με κωδικό πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 2000126/2014

Δημιουργήσαμε με Έδρα την Ηγουμενίτσα, ένα νέο Οργανισμό που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για, Εκπαίδευση –Κατάρτιση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες – για Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Ατόμων που κινδυνεύουν με Κοινωνικό Αποκλεισμό και φυσικά για συντονισμένες ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση .

Στενή θα είναι η συνεργασία μας με Επιχειρήσεις , Δημοσίους και Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς , με Επαγγελματικές Ενώσεις , Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικούς και άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, τα Μ.Μ.Ε και τον Τύπο . Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των Νέων και των Οργανωμένων Μορφών Έκφρασής τους, για τη δημιουργία προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού , Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Διακρατικών Προγραμμάτων.

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μας ΚΕΝΤΡΟ είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες όπως:

 • Εκπαίδευση
 • Κατάρτιση
 • Συμβουλευτική Απασχόλησης
 • Προώθηση στην Απασχόληση
 • Πιστοποίηση Γνώσης Νέων Τεχνολογιών
 • Ενημέρωση για Αναπτυξιακές δυνατότητες
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • Ανάληψη Μελετών- Ερευνών
 • Συνδιοργάνωση Διακρατικών Προγραμμάτων Ε.Ε
 • Συνεδρίων & Ημερίδων
 • Υποστήριξη Επιχειρήσεων.

Βασικό χαρακτηριστικό μας η ατομική ή ομαδική προσέγγιση των ωφελούμενων με Επαγγελματισμό και Ενσυναίσθηση.