Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Κάνε τώρα αίτηση.
Συμπλήρωσε την αίτηση που θα βρέις εδώ και προώθησε την με fax στο 2665029493 ή με e-mail ekati.edu@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ
« ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Α. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ»:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2.410 ΕΥΡΩ
Περιεχόμενο:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄φάση και 240 ώρες θα αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής- β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

To ΚΔΒΜ 2 ΕΚΑΤΗ έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει ΤΜΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και να συνδέσει τους καταρτιζόμενους με αντίστοιχου επιπέδου Επιχειρήσεις για 5μηνη τουλάχιστον Πρακτική Άσκηση
Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ δύνανται να συμμετέχουν σε τμήμα σε μια από τις παρακάτω εκπαιδευτικές Κατηγορίες και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

 • Μεταποίηση – Εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ)
 • Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) .
 • Αγροτικά

Β. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:2.240 ΕΥΡΩ
Περιεχόμενο:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄φάση και 200 ώρες θα αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής- β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄και β΄φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

To ΚΔΒΜ 2 ΕΚΑΤΗ έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει ΤΜΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και να συνδέσει τους καταρτιζόμενους με αντίστοιχου επιπέδου Επιχειρήσεις για 5μηνη τουλάχιστον Πρακτική Άσκηση
Οι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής ( τριτάξιο Γυμνάσιο), Δευτεροβάθμιας ( Λύκεια-Ισότιμες Σχολές Μαθητείας), Μεταδευτεροβάθμιας ( Ι.Ε.Κ) δύνανται να συμμετέχουν σε τμήμα σε μια από τις παρακάτω εκπαιδευτικές Κατηγορίες και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους που θα είναι προσαρμοσμένα στο δικό τους γνωστικό επίπεδο αλλά και στις προωθούμενες αναπτυξιακές πολιτικές στην περιοχή.

 • Μεταποίηση-Εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ)
 • Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ)
 • Αγροτικά

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *