Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η EKATH σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων υποψήφιων ανέργων, για συμμετοχή στην νέα δράση του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 250€ έως 1000€, αναλόγως της διάρκειας του Προγράμματος.
*Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Αντικείμενα προγραμμάτων κατάρτισης

Μέθοδος Υλοποίησης

Δια ζώσης εκπαίδευση 35%
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση) 35%
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 30%
Για πληροφορίες, μπορείς να μας καλέσεις ή να στείλεις email στις δομές μας στα παρακάτω:

Για πληροφορίες, μπορείς να μας καλέσεις στο τηλέφωνο 2665021055 ή να στείλεις email στο ekati.edu@gmail.com ή να συμπληρώσεις την ακόλουθη φόρμα και να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου:

Κύλιση προς τα επάνω